Д-р Галина Георгиева-Караджова     Специализирана практика по Ендокринология и болести на обмяната

Препоръки на хранителен режим при Захарен диабет,метаболитен синдром и затлъстяване

Нека храната ви бъде лекарство и лекарството — храна!- Хипократ

Card image cap
Card image cap
Card image cap

ПРЕПОРЪКИ ЗА ХРАНИТЕЛЕН РЕЖИМ :

Преглед на хранителния режим ( брой хранения дневно ;вида на храните;количество);съотношение и произход на хранителните нутриенти;съобразяване на храненето със съпътсъващи заболявания ( хронично бъбречно и сърдечно-съдово заболяване ).Изготвяне на индивидуален хранителен режим.

Д-р Галина Георгиева-Караджова     Специализирана практика по Ендокринология и болести на обмяната