Д-р Галина Георгиева-Караджова     Специализирана практика по Ендокринология и болести на обмяната

Обучение на пациенти със захарен диабет

ОБУЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ СЪС ЗАХАРЕН ДИАБЕТ: целта на обучението е пациентите да продобият умения да проследяват нивата на кръвната захар,да разпознават признаците на хипер- и хипогликемия и начини да се справят с тях,да следват здравословен начин на живот със спазване на хранителен режим и двигателна активност. ЗД е хронично заболяване ,чийто контрол изисква работа в екип и ефективна комуникация между лекар и пациент за постигане на поставените цели. Това е дълго пътешествие,наситено с много емоции - на отричане,на приемане, на справяне с проблемите и усложненията на заболяването.

Card image cap
Card image cap
Д-р Галина Георгиева-Караджова     Специализирана практика по Ендокринология и болести на обмяната