Д-р Галина Георгиева-Караджова     Специализирана практика по Ендокринология и болести на обмяната

Консултативен преглед при Ендокринолог

анамнеза(история на заболяването,стил на живот,прилагано лечение,терапия към момента на прегледа,съпътстващи заболявания и рискови фактори,планиране и поставяне на цели през следващите месеци) - физикален преглед - оценка на лабораторни показатели - метаболитна оценка

Card image cap
Card image cap
Д-р Галина Георгиева-Караджова     Специализирана практика по Ендокринология и болести на обмяната