Д-р Галина Георгиева-Караджова     Специализирана практика по Ендокринология и болести на обмяната

Затлъстяване

Затлъстяването е сложно хронично заболяване .Върху затлъстяването влияние оказват гените, психологията, нивата на стрес, хормоните, количеството и качеството на съня, лекарствата, околната среда и социално-икономическият статус .
  Повече...

Д-р Галина Георгиева-Караджова     Специализирана практика по Ендокринология и болести на обмяната