Д-р Галина Георгиева-Караджова     Специализирана практика по Ендокринология и болести на обмяната

Инициативи във връзка със 14-Ноември -Световния ден за борба с диабет

Участие на д-р Галина Георгиева-Караджова в провеждане на различни инициативи във връзка със  14-Ноември -Световния ден за борба с диабет.
1.Скрининг за диабет в Община Хасково съвместно със студенти от Филиал Хасково на Тракийски Университет- повече...
2.Отбелязване на деня на диабета съвместно със сдружения "Съюз на болните от диабет" с председател Христина Мантарова и "Диабет 2012" с председател Нокола Янков  - повече :  Общината и  eTV и xnews.

 

  Повече...

Card image cap
Д-р Галина Георгиева-Караджова     Специализирана практика по Ендокринология и болести на обмяната