Д-р Галина Георгиева-Караджова     Специализирана практика по Ендокринология и болести на обмяната

Предиабет

 

Предиабет е състояние, между нормален глюкозен толеранс и захарен диабет и включва :

Нарушена гликемия на гладно(НГГ)  –нива на плазмена глюкоза на гладно от 6,1 до 6,9 ммол/л

Нарушен глюкозен толеранс (НГТ)- нива на плазмена глюкоза след провеждане на ОГТТ на 2-я час между 7,8 и 11,0 ммол/л

И двете нарушения са рискови фактори за развитие на ЗД и сърдечно-съдови усложнения.Тяхната прогресия в ЗД е предотвратима при промяна в начина на живот ( съответен хранителен режим и повишена двигателна активност) и/или прием на определена група медикаменти.
Първата стъпка за превенция по отношение развитието на Захарен диабет е да идентифицираш какъв е твоят риск!Това може да направите като попълните следния въпросник от линка.

 

 

Критерии за скрининг за предиабет и ЗД 

ИТМ ≥ 25 кг/м2 + един или повече рискови фактори

  • първостепенен родственик със ЗД
  • ССЗ
  • артериална хипертония (≥140/90 mmHg или терапия)
  • дислипидемия - HDL < 0.9 mmol/l и/или Tg > 2.82 mmol/l
  • жени с Поликистоза на яйчниците
  • ниска физическа активност
  • клинични състояния, свързани с инсулинова резистентност –  високостепенно затлъстяване, acanthosis nigricans

Предшестващо установяване на НГГ, НГТ или HbA1c ≥ 5.7%
При лица без рискови фактори на възраст ≥ 45 години
Жени с анамнеза за Гестационен ЗД – доживотен скрининг поне веднъж    на 3 години
При нормогликемия – скрининг през минимум 3 години или по- често според рисковия статус

  Повече...

Card image cap
Д-р Галина Георгиева-Караджова     Специализирана практика по Ендокринология и болести на обмяната