Д-р Галина Георгиева-Караджова     Специализирана практика по Ендокринология и болести на обмяната

Остеопороза

Какво е Остеопороза?- Това е хронично заболяване на костната система ,което се характеризира с намалена костна плътност и променена структура на коста,което води до повишен риск от фрактури.

Възникването на фрактури (счупване на костите) влошава качеството на живот .

Заболяването засяга и двата пола,но в по-голяма степен се изявява при жени,особено след менопауза.

Остеопорозата все още се диагностицира късно ,като една от причините са неспецифичните симптoми в началото на заболяването. Понякога диагнозата се поставя при вече възникнала фрактура.

Кога възниква остеопорозата? – когато настъпи нарушение на баланса между костно образуване и костно разграждане.

Видове остеопороза-

 • Първична остеопороза- когато няма установена причина или заболяване водещо до заболяването.Тя е :тип 1- постменопаузална остеопороза,при жени след менопауза и тип 2- стрческа остеопороза ,при възрастни над 70г.

 • Вторична остеопороза- при заболявания ,при които има повишена костна загуба ,като повишена функция на щитовидната жлеза (хипертиреоидизъм);захарен диабет,хронично бъбречно заболяване .Приемът на медикаменти също може да доведе до вторична остеопороза,например кортикостероиди

Какви са сипмптомите?-

 • Болки в гърба

 • Счупвания при минимални усилия

 • Понижение на ръста

 • Загуба на зъби (поради остеопоротични промени в челюстите)

Как се поставя диагнозата?-

Провежда се DXA ( двойна енергийна рентгенова абсорбциометрия),чрез която се измерва костна минерална плътност.Резултатът от изследването се представя като Т-скор.

Кои са рисковите групи пациенти ,които подлежат на изследване?

 • Всички жени > 65г.

 • Жени <65г. със съпътстващи рискови фактори

 • Мъже > 70 г.

 • Мъже , 70г със съпътстващи рискови фактори

 • Всички лица ,които приемат медикаменти ,които причиняват вторична остеопороза

 • Лица със допълнителни рискови фактори- фамилна анамнеза за остеопороза,анамнеза за падания,ограничена подвижност

 • Жени под 50г. с нарушен хормонален баланс

Как да предотвратим остеопорозата?

 • Хранене

 • Двигателна активност

 • Поддържане на нормално тегло

 • Вредни навици – тютюнопушене,прием на алкохол

Витамин Д и Калций

  Повече...

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Д-р Галина Георгиева-Караджова     Специализирана практика по Ендокринология и болести на обмяната