Д-р Галина Георгиева-Караджова     Специализирана практика по Ендокринология и болести на обмяната

Захарният диабет

Захарният диабет е метаболитно нарушение , което се характеризира с хронична хипергликемия и нарушения във въглехидратната, мастната и белтъчната обмяна в резултат на дефекти в инсулиновата секреция, инсулиновото действие или и двете.

Когато липсва добър гликемичен контрол настъпват остри усложнения на захарния диабет ( като кетоацидоза ) и дългосрочно увреждане с нарушена функция и недостатъчност на различни органи (диабетна полиневропатия,диабетна нефропатия,диабетна ретинопатия,диабетна макроангиопатия /инфаркт,инсулт/).

Видове Захарен диабет:

- Диабет тип 1 - абсолютен инсулинов дефицит ,в резултат на разрушаване на бета клетките на панкреаса ,най-често в следствие на автоимуннен процес.

- Диабет тип 2 – дефект в секрецията на инсулин от бета клетките на панкреаса,който прогесира във времето и често съпътстваща инсулинова резистентност.

- Гестационен захарен диабет – диабет ,който е диагностициран по време на бременност.

- Други специфични типиве захарен диабет – вследствие на генетични дефекти,заболявания на екзокринния панкреас и др.

- Предиабет е състояние, между нормален глюкозен толеранс и захарен диабет и включва :

Нарушена гликемия на гладно(НГГ) –нива на плазмена глюкоза на гладно от 6,1 до 6,9 ммол/л

Нарушен глюкозен толеранс (НГТ)- нива на плазмена глюкоза след провеждане на ОГТТ на 2-я час между 7,8 и 11,0 ммол/л

И двете нарушения са рискови фактори за развитие на ЗД и сърдечно-съдови усложнения.Тяхната прогресия в ЗД е предотвратима при промяна в начина на живот ( съответен хранителен режим и повишена двигателна активност) и/или прием на определена група медикаменти.

  Повече...

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Д-р Галина Георгиева-Караджова     Специализирана практика по Ендокринология и болести на обмяната