Д-р Галина Георгиева-Караджова     Специализирана практика по Ендокринология и болести на обмяната

Хипократ: „Опознай миналото, диагностицирай настоящето, прогнозирай бъдещето.”

Изкуство е да приемем пациента като боледуваща личност, да се докоснем до неговата душевност ,да дадем подкрепата си ,да проявим емпатия. Това са основните принципи, на които се доверявам в работата си.

Card image cap
Card image cap
Card image cap

Философия

За мен всеки пациент е индивидуалност, в процеса на работата е важно изграждането на доверие , за да можем заедно да преминем през емоционалното пътешествие на болестта.Когато пациентът приеме болестта и придобие знания за нея, е готов на сътрудничество с лекаря и тогава е отговорен за целия процес на лечението. Ендокринните заболявания могат да бъдат диагностицирани и лекувани с подходяща терапия.Една от най-бързо развиващите се области в Ендокринологията е Диабетологията ,в която разполагаме с арсенал от нови групи медикаменти.Много от ендокринните нарушения са свързани с начина на живот- хранене,двигателна активност.

"За да поддържа хармонията на своя организъм, човек трябва да храни мозъка си с добри мисли, сърцето си – с чисти чувства, дробовете си – с чист въздух и стомаха си – с чиста, здравословна храна.” Петър Дънов

Д-р Галина Георгиева-Караджова     Специализирана практика по Ендокринология и болести на обмяната